Дом здравља „Владимирци“ одржао предавање на тему Контрацепције и планирања породице

Дом здравља „Владимирци“ је одржао предавање на тему Контрацепције и планирања породице. Присуствовало је око 25 родитеља, директор школе, стручни сарадник ,патронажна служба. Тема је планирање породице и сексуалност младих. Родитељима подељене брошуре „Репродуктивно здравље младих и дати савети“ да са својом децом причају о овим темама и на тај начин спрече настанак нежељених трудноћа и полно преносивих болести.