Дом здравља „Владимирци“ учествовао у обележавању 7.Априла светског дана здравља

Активности су обављене у вртићу за децу узраста 5 и 6 година на тему неге и хигијене руку и одржани су превентивни бесплатни прегледи у амбуланти Д.З. мерење ТА,ШУК а, ЕКГ,преглед лекара. Подељено око 50 агитки на тему правилне исхране,штретности дувана и алкохола,превенције Дијабетеса,КВО,ИЦВ.