Дом здравља „Владимирци“ учествовао у обележавању светског дана бубрега

Активност је одржана у месту Прово у центру. Мерење ТА, ШУКа, здравствено васпитни рад, подељено око 80 агитки које је патронажна служба осмислила и штампала, садрже савете за здрав живот и превенцију болести бубрега.