Контакт

Назив установе Дом здравља “Владимирци” Владимирци
Матични број 17681664
ПИБ 104920056
Адреса Владимирци Светог Саве 17
Телефон 015/513-283 
Факс 015/513-178
Мејл:

dzvladcentar@open.telekom.rs – Управна зграда

dzvladimirci@open.telekom.rs – Рачуноводство