Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем

Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем, прати и проучава здравствено стање становништва, здравствену културу и хигијенске прилике. Своју делатност усмерава на унапређење и очување здравља,  истраживање и откривање узрока обољења, изналажење начина њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, спречавања инвалидности и  превенцију здравља становништва.

У оквиру Службе опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем спроводи се перманентна здравствена заштита оболелих и повређених са поремећеним или угроженим виталним функцијама, на месту настанка повреде или обољења, у току санитетског транспорта и пријема у одговарајућу здравствену установу.

               Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем пружа хитну медицинску помоћ и спроводи здравствену заштиту за целокупно становништво путем здравствене амбуланте, екипа ургентне медицине, екипа неодложне медицинске помоћи, пријема  и диспозиције позива и екипа санитетског транспорта.

Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем обавља и здравствену заштиту у кућним условима, предузимањем мера  превенције и лечењем, прати и проучава здравствено стање становништва зреле доби.  Своју делатност обавља тимски.

              Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи и кућним лечењем своју непрекидну  делатност обавља организованим радом у с м е н а м а,   у просторијама службе и на терену.

Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи спроводи здравствену заштиту путем здравствених станица, здравствених амбуланти, одељења и одсека.

               Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи у свом саставу има следеће здравствене станице и здравствене амбуланте:

                    – Здравствена станица Каона

                    – Здравствена станица Дебрц

                    – Здравствена станица Прово

                   – Секторска амбуланта Крнић

                   – Секторска амбуланта Белотић

                   – Секторска амбуланта Драгојевац

                   – Секторска амбуланта Јаловик

               Служба опште медицине са хитном медицинском помоћи има следећa  одeљења:

            а) Одељење опште медицине

           б) Одељење стоматологије

                 У амбулантама Службе опште медицине са хитном медицинском помоћи на сеоском подручју, обавља се здравствена заштита  за одрасле.

Одељење стоматологије прати и проучава здравствено стање целокупног становништва у погледу обољења уста и зуба, спречава и сузбија обољења уста и зуба, организује и спроводи здравствено васпитање , истражује узроке и жаришта обољења, спроводи рано откривање обољења и врши лечење оболелих, спроводи систематске прегледе ради откривањараних фаза обољења уста и зуба и врши комплетно протетско збрињавање.