Служба стоматологије

Одељење стоматологије прати и проучава здравствено стање целокупног становништва у погледу обољења уста и зуба, спречава и сузбија обољења уста и зуба, организује и спроводи здравствено васпитање , истражује узроке и жаришта обољења, спроводи рано откривање обољења и врши лечење оболелих, спроводи систематске прегледе ради откривања раних фаза обољења уста и зуба и врши комплетно протетско збрињавање.