Националне смернице за примену лекова у периоду дојења

Министарство здравпа Републике Србије, на предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу, именовало је Радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења (у даљем тексту Смернице). Циљ израде овог документа је да стручна јавност буде упозната с расположивим чиіњеницама о безбедности прописаних лекова, што би олакшало избор оптималног лека, управљање рационалном фармакотерапијом дојља и омогућило безбедан наставак дојења током терапије.
У Смерницама су разматране најчешће коришћене терапијске групе лекова чија се примена, због присуства хроничних болести и акутних стања, може разматрати у периоду дојења.
У Смерницама је разматрана безбедност примене око 450 лекова из различитих терапијских група.Такође, представљени су подаци о безбедности примене биюних (лековитих) производа.
Разматрана је и безбедност примене вакцина, суплементације витаминима и минералима, контрацепције у периоду дојења, примена радиолошких и нуклеарно-медицинских дијагностичких метода и утицај супстанци које изазивају зависност (алкохол, никотин, кофеин итд.).
Процес издавања Смерница подржан је од стране организације УНИЦЕФ у Србији.
Верујемо да ће примена Смерница олакшати избор оптималног лека за дојиљу и тако омогућити безбедан наставак дојења током терапије.
У прилогу се налази електронска верзија Националних смерница за примену лекова у периоду дојења:

Националнe смерницe за примену лекова у периоду дојења