Дом здравља „Владимирци“ организовао манифестацију о исхрани,значају физ.активности,штетности дувана и алкохола

Манифестација одржана у центру где су заинтересовани грађани могли да провере вредности ШУКа , ТА, по потреби одраде ЕКГ у амбуланти Д.З. и добију потребне савете од патронажне службе о исрани,значају физ.активности,штетности дувана и алкохола… Подељено око 120 агитки од стране активиста Црвеног Крста ( ученици средње школе) Шта је висок крвни притисак и Превенција болести срца и крвних судова. 62 мерило ШУК од тога 2 имало повишене вредности ,76 мерило ТА (9 са хипертензијом углавном због нередовне терапије и неправилне исхране).