Обезбеђена нова медицинска опрема

Дом здравља Владимирци је средствима локалне самоуправе предвиђеним финансијским планом и буџетом за 2019. купио медицинску опрему.

Купљена су три 3 канална ЕКГ апарата, два инхалатора, три сета за интервенције, два отоскопа и пет апарата за мерење крвног притиска

Галерија Слика: