Дом здравља „Владимирци“ организовао предавање на тему менталног здравља

Дом здравља „Владимирци“ је организовао предавање на тему менталног здравља. Активност је протекла у подели агитки „Сачувајмо своје ментално здравље“ око 80 ком. И око 20 брошура о „Депресији“ заједно са Организацијом Црвеног Крста. Организовано је мерење ТА,ШУКа.

Дом здравља „Владимирци“ организовао манифестацију о исхрани,значају физ.активности,штетности дувана и алкохола

Манифестација одржана у центру где су заинтересовани грађани могли да провере вредности ШУКа , ТА, по потреби одраде ЕКГ у амбуланти Д.З. и добију потребне савете од патронажне службе о исрани,значају физ.активности,штетности дувана и алкохола… Подељено око 120 агитки од стране активиста Црвеног Крста ( ученици средње школе) Шта је висок крвни притисак и Превенција […]

Дом здравља „Владимирци“ одржао предавање на тему Контрацепције и планирања породице

Дом здравља „Владимирци“ је одржао предавање на тему Контрацепције и планирања породице. Присуствовало је око 25 родитеља, директор школе, стручни сарадник ,патронажна служба. Тема је планирање породице и сексуалност младих. Родитељима подељене брошуре „Репродуктивно здравље младих и дати савети“ да са својом децом причају о овим темама и на тај начин спрече настанак нежељених трудноћа […]

Јавни оглас за пријем у радни однос на радно место Зубног техничара

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује Јавни оглас               За пријем у радни однос на радно место Зубног техничара–1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива […]

Дом здравља „Владимирци“ учествовао у обележавању Међународног дана против злоупотребе дрога

Дом здравља „Владимирци“ је учествовао у обележавању Међународног дана против злоупотребе дрога. Предавање је одржано у средњој школи за ученике треће и четврте године о штетним последицама злоупотребе дрога на здравље и квалитет живота. Предавачи су били из патронажне службе заједно са полицајцима С.Станојевић и З.Марковић из полицијске станице Владимирци. Том приликом подељено је 100 […]

Јавни оглас за пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује Јавни оглас               За пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије–1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива […]