Јавни оглас за пријем у радни однос на радно место Зубног техничара

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује Јавни оглас               За пријем у радни однос на радно место Зубног техничара–1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива […]

Дом здравља „Владимирци“ учествовао у обележавању Међународног дана против злоупотребе дрога

Дом здравља „Владимирци“ је учествовао у обележавању Међународног дана против злоупотребе дрога. Предавање је одржано у средњој школи за ученике треће и четврте године о штетним последицама злоупотребе дрога на здравље и квалитет живота. Предавачи су били из патронажне службе заједно са полицајцима С.Станојевић и З.Марковић из полицијске станице Владимирци. Том приликом подељено је 100 […]

Јавни оглас за пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује Јавни оглас               За пријем у радни однос на радно место Доктора стоматологије–1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива […]

Дом здравља „Владимирци“ учествовао у обележавању 7.Априла светског дана здравља

Активности су обављене у вртићу за децу узраста 5 и 6 година на тему неге и хигијене руку и одржани су превентивни бесплатни прегледи у амбуланти Д.З. мерење ТА,ШУК а, ЕКГ,преглед лекара. Подељено око 50 агитки на тему правилне исхране,штретности дувана и алкохола,превенције Дијабетеса,КВО,ИЦВ.

Јавни оглас за пријем у радни однос на радно место Доктора медицине

На основу члана 7,8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа („Сл. Гласник РС“ бр 106/2018) Директор Дома здравља „Владимирци“ из Владимираца,  расписује Јавни оглас               За пријем у радни однос на радно место Доктора медицине–1 извршиоца Дома здравља Владимирци, на одређено време.   Радни однос се заснива […]