Управни одбор Дома здравља „Владимирци“

– решење бр. 02-27/19-I од 01.04.2019. године

(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 7/19)

  • Јован Ружић из Белотића, представник оснивача, председник
  •  Александар Мијатовић  из Бељина, представник оснивача, члан
  • Милан Гачић из Владимираца, представник оснивача, члан
  • Др Марко Живковић из Београда, представник запослених, члан
  • Славица Савић из Владимираца, представник запослених, члан